SEO

El SEO és tan fonamental com la programació, els continguts, el disseny...

Un producte al qual no arriben potencials clients no té possibilitats d’èxit, i el posicionament en cercadors és, des de fa anys, la fòrmula de l’èxit que tothom busca. El SEO (Search Engine Optimization) és tan fonamental com la programació, els continguts o el disseny… i, de fet, s’infiltra en tots aquests aspectes, assegurant que tota la web, des de la primera línia de codi fins els servidors on s’allotja, estan pensats i optimitzats pels cercadors.

Per una qüestió de bones pràctiques, tots els nostres projectes estan fets tenint en compte una sèrie de directrius SEO. A més, si el client o requereix, ens centrem en el posicionament, convertint-lo en un element principal del projecte, i no només un complement.

Per als clients que ja tinguin web i creuen que poden millorar algun dels molts aspectes que afecten al SEO, oferim un servei de Consultoria SEO, en el que estudiem la web a fons a tots els nivell i realitzem un informe exhaustiu sobre tots els errors trobats, les correccions que hi ha que fer i les suggeriments de les bones pràctiques que s’han de realitzar.

SEO

El SEO es tan fundamental como la programación, los contenidos o el diseño…

Un producto al que no llegan potenciales clientes no tiene posibilidades de éxito, y el posicionamiento en buscadores es, desde hace años, la fórmula del éxito que todo el mundo busca. El SEO (Search Engine Optimization) es tan fundamental como la programación, los contenidos o el diseño… y de hecho se infiltra en todos estos aspectos, asegurando que toda la web, desde la primera linea de código hasta los servidores en los que se aloja, están pensados y optimizados para los buscadores.

Por una cuestión de buenas prácticas, todos nuestros proyectos están hechos teniendo en cuenta una serie de directrices SEO. Además, si el cliente lo requiere, hacemos especial hincapié en el posicionamiento, convirtiéndolo en un elemento principal dentro del proyecto, y no solo en un complemento.

Para clientes que ya tengan web y crean que pueden mejorar alguno de los muchos aspectos que afectan al SEO, ofrecemos servicio de Consultoría SEO, en el que estudiamos la web a fondo a todos los niveles y realizamos un informe exhaustivo sobre los errores encontrados, las correcciones que hay que hacer y sugerencias de buenas prácticas a llevar a cabo.

contacta rápidamente

    Me llamo y mi email es

    Y me gustaría hablar con vosotros de

    dinos hola!

    +34 931 720 287

    info@omitsis.com